Kabrona s.r.o.Kabrona s.r.o. - certifikovaná Ekofarma

Společnost Kabrona s.r.o., vznikla v roce 2015 a téhož roku začala  provozovat zemědělskou výrobu.  Na pronajatých pozemcích o výměře  450 ha se věnovala  pěstování  kukuřice, řepky, pšenice, žita, máku a ječmene a produkci následně prodávala na tuzemském trhu. V roce  2018 společnost formou koupě závodu převzala majetek a  zemědělské závazky na severu Čech, kde v současnosti hospodaří na 350 ha zemědělské půdy.  

Zaměřena je na chov  hospodářských zvířat, zejména masného  skotu plemene Simentál a ovcí plemene Suffolk, dále pak i  koní pro sportovní a rekreační jízdu.  Cílem společnosti je soběstačnost v produkci krmiv a zajištění chovu kvalitních zvířat s cílem prodeje na domácím i zahraničním trhu.


Kabrona s.r.o. - certifikovaná Ekofarma
Chov skotu - Kabrona s.r.o.

Chov skotu

Na obsahu pracujeme

Chov skotu
Chov ovcí - Kabrona s.r.o.

Chov ovcí

Na obsahu pracujeme

Chov ovcí
Chov koní - Kabrona s.r.o.

Chov koní

Na obsahu pracujeme

Chov koní
Na obsahu pracujeme

Produkty

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci více informací

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci jezdit na koni

Na obsahu pracujeme

Kontakty